Sustainable MULTIFIX Onze bijdrage.

MULTIFIX Group staat voor verbondenheid. Verbonden met collega’s, maar ook met de omgeving. Daarom hebben we de ambitie om ons ondernemingsplan zo verantwoord mogelijk uit te voeren. We hanteren vier pijlers in ons MVO-beleid, die we hieronder kort toelichten.

Contact

TROTS.

De mensen van MULTIFIX zijn actief betrokken en dat is de kracht van onze organisatie. Daar zijn we trots op. Wij zijn ons ervan bewust dat het welzijn van onze mensen, direct invloed heeft op de duurzaamheid. Daarom zorgen we voor een gezonde en veilige werkomgeving. Persoonlijke ontwikkeling en een gezonde levensstijl stimuleren we. Daarnaast geven we iedereen een kans, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vandaar dat we in bezit zijn van het Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO), trede 2, certificaat. Ook nemen we actief deel aan ‘De Achthonderd’.

PROJECTEN.
Inclusiviteit
Medewerkerstevredenheid
Ergonomische werkplekken
Vitaliteit

RESPECT.

Wij respecteren, beschermen en promoten de internationale regelgeving ter bescherming van mensenrechten. Discriminatie komt hier niet voor, op geen één vlak. Iedere vorm van kinder- en/of gedwongen arbeid keuren wij af. Ook bij onze partners.

PROJECTEN.
Maatschappelijke activiteiten
China

AANDACHT.

Een duurzamer beleid voor het milieu; daar streven we naar. Daar hoort de verbetering van het energie-en afvalbesparingsplan bij, evenals het recyclen van afval. Dit krijgt voortdurend onze aandacht.

PROJECTEN.
Duurzame energie
Duurzame verpakkingen
CO2-uitstoot reduceren met transport
Afvalscheiding

MVO - MULTIFIX - beleid

ONTWIKKELING.

Wij blijven ons continu ontwikkelen, om zo ons duurzame beleid stapsgewijs uit te rollen. Onze interne werkgroep ziet toe op de voortgang van concrete acties en de integratie in de bedrijfsactiviteiten. Van onze (internationale) partners verwachten we handelingen binnen de gestelde kaders van ‘MULTIFIX code of conduct’.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over SUSTAINABLE MULTIFIX? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.