NIEUWS 03 november 2022 MULTIFIX’ groei naar sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering!

Recent heeft MULTIFIX Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Ik ging hierover in gesprek met Gertrude, onze HR-manager, en kwam meer te weten over de ‘ins and outs’ van PSO.

Lees artikel

Wat is het PSO-certificaat?

Ik krijg mee vanuit Gertrude dat het PSO-certificaat wordt gegeven aan organisaties die structureel werk maken van socialer ondernemen. En daarmee zichtbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Gertrude: “Het PSO certificaat is het bewijs dat je als bedrijf op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO. Zij meten en maken objectief zichtbaar in welke mate een bedrijf sociaal onderneemt. Dit doen ze aan de hand van een onafhankelijke toetsing door een gecertificeerde instelling.”

* Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Niet alleen door in eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen.  Door diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties (ketenstimulering).  

Hoe is het idee ontstaan om een PSO audit uit te laten voeren?

Gertrude vertelt dat de audit voort komt uit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “Bij MULTIFIX hebben we een MVO beleid. In aanloop naar dit beleid heeft in een tijdelijke projectgroep een brainstorm plaats gevonden. Samen met meerdere collega’s bespraken we hoe het MVO beleid eruit moest komen te zien.”

“Tijdens deze brainstormsessie werd de vraag gesteld of er bij MULTIFIX al mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wens kwam dus niet alleen vanuit het bedrijf maar ook vanuit de collega’s. Hiermee werd voor ons het startschot gegeven om daadwerkelijk met socialer ondernemen aan de slag te gaan. Ik ben supertrots dat MULTIFIX hier mogelijkheden voor heeft, en des te meer dat onze collega’s hier ook achter staan.

“Het was uiteindelijk één van onze klanten die ons heeft getipt, dat er ook hiervoor een normering is. Zodoende zijn we tegen de methodiek van PSO aangelopen. Al moet ik zeggen dat we er best moeite mee hadden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op deze manier als het ware ‘een label op te plakken’. Voor ons zijn het namelijk gewoon medewerkers en volwaardige collega’s!”, vertelt Gertrude me.

Welke gradatie heeft MULTIFIX behaald?

Gertrude glimlacht: “Er zijn in totaal vier gradaties: aspirant, trede 1, 2 en 3. Afhankelijk van diverse factoren wordt bepaald welke trede je behaalt. Er wordt gekeken naar o.a. hoeveel mensen er met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen je organisatie werken ten opzichte van het totaal aan werknemers. Daarnaast vindt er een kwalitatieve toetsing plaats; hoe werf je deze mensen en op welke manier worden zij ontvangen en ontwikkeld en hoe worden ze opgenomen in het team/bedrijf. Naast de kwantiteit en kwaliteit wordt gekeken naar sociale inkoop en uitbesteding. Op alle citeria hebben we goed gescoord. Ik ben enorm trots en superblij dat MULTIFIX trede 2 heeft gekregen.”

“Vanaf 01 september 2022 is het certificaat aan ons toegekend. De komende twee jaar mag MULTIFIX zich officieel een sociaal ondernemend bedrijf noemen. Daar houdt het echter niet op. De komende twee jaar blijven we binnen MULTIFIX werken aan het stuk socialer ondernemen. En streven we ernaar om de drie te behalen!”, zegt ze met een vastberaden en trotse toon.

Wat wil je werkgevers die hier nog niks mee doen meegeven?

“Gezien de huidige arbeidsmarkt denk ik dat er mogelijkheden liggen om juist op deze manier te kijken naar openstaande vacatures. Bied mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Laat ze niet automatisch aan de kant staan, want juist deze mensen zijn van héle grote waarde voor een bedrijf. Iets wat we bij MULTIFIX aan den lijve ondervinden!”

Gertrude vertelt me: “Vanaf dag één worden zij bij ons gezien als volwaardige collega’s. We maken geen verschil tussen een medewerker uit die doelgroep of een medewerker niet uit die doelgroep. Uitjes en borrels doen we met z’n alle. Net zoals het samen pauzeren.

Een speciaal woord van dank mag niet ontbreken voor de leidinggevende; deze heeft een essentiële rol in socialer ondernemen. Dit is wat voor MULTIFIX de cirkel qua socialer ondernemen rond maakt. Want juist hier draait het om!“

Wil je meer weten over PSO?

Neem dan contact op met Gertrude via de onderstaande contactgegevens.