TROTS. Inclusiviteit

Eén van onze kernwaarden is samen. We vinden het heel belangrijk om samen aan de slag te gaan. Daarom zijn we één team. Iedereen hoort erbij en iedereen wordt gewaardeerd.

Scroll

Inclusiviteit

In september 2022 hebben wij ons PSO-certificaat trede 2 behaald. Daarmee bewijzen we dat we, op kwalitatief goede wijze, werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO. Zij meten en maken objectief zichtbaar in welke mate een bedrijf sociaal onderneemt. De komende twee jaar mag MULTIFIX zich officieel een sociaal ondernemend bedrijf noemen. We blijven natuurlijk eraan werken om nóg socialer te ondernemen.

MULTIFIX is ook actief in het programma De Achthonderd. Dat is opgezet als opleidingstraject in samenwerking met diverse partners en bedrijven. Het doel is om mensen van 18 jaar en ouder met een maatwerk opleidingstraject te begeleiden naar duurzamere arbeidsrelaties. De focus ligt hierbij op de mensen die extra ondersteuning nodig hebben. MULTIFIX is betrokken bij de instroom, het opleiden én begeleiden van kandidaten. We hebben via De Achthonderd een mooie toevoeging gekregen van ons logistieke team!