Nieuws - 25 May 2022 Assemblage uitbesteden: "Vertrouwen is belangrijk!"

Hein Rommers doet verkoop buitendienst bij MULTIFIX. Hij praat met klanten graag over strategische beslissingen als het uitbesteden van hun assemblage. Dat betekent vooral luisteren: “Ik vertel klanten graag over wat we kunnen, maar het is belangrijker om hun behoefte te inventariseren. Waar zijn ze naar op zoek? Kunnen wij dat bieden? Ik moet dus weten wat het achterliggende thema is: een probleem, behoefte, of iets anders? Vervolgens gaan we onze oplossing omschrijven in een voorstel.”

Lees artikel

“Klanten die interesse tonen in het uitbesteden van assemblage, hebben hun eigen productie vaak bestudeerd. Ze komen dan tot de conclusie dat het te log of te duur is. Het is, voor ons, goed om te inventariseren hoe ver ze zijn met hun besluitvorming.”

Worden gesprekken met klanten strategischer?

"De markt vraagt om meer partnerships en het creëren van toegevoegde waarde. Dat zien we wel aan het succes van MULTIFIX Assembly. Die ontwikkeling past goed bij wat we als strategie hebben vastgelegd. Onze ideale klanten zijn OEM’ers met een eigen product. Klanten die zoeken naar een specialist die goed is met metaal, kunststof en elektronica. Veel afnemers zijn alleen maar met de laagste prijzen bezig. Bij de OEM’ers zit een nieuwe generatie inkopers die denkt aan de lange termijn. Zo wordt de samenwerking beter. Zo krijg je een grotere verwevenheid met elkaar. Over de prijs word je het dan wel eens.”

“We moeten als MULTIFIX zijnde goed inventariseren waar de behoeften liggen. Zo krijgen we helder wat het thema is. Is de uitbesteding al zeker? Zo ja, welke producten op wat voor termijn? Bij welke partijen willen ze de productie uitbesteden? Welke verwachtingen hebben ze? Alleen als we dát helder hebben, kunnen we ze de juiste maatwerk oplossing bieden. Dat is voor beide financieel interessant!"

Dat klinkt als veel werk?

“Er gaat veel tijd zitten in die inventarisatie. Het is enorm belangrijk! Enerzijds voor een hogere slagingskans bij de overdracht van werk. Anderzijds voor de belasting van je interne organisatie. Je moet zeker weten dat het een kans van slagen heeft voor je jouw collega’s erbij betrekt. Dat probeer ik op voorhand al goed in te schatten.”

"Als we akkoord zij met de klant, betrek ik mijn collega's hierbij. In de inventarisatiefase nog niet, maar in de daaropvolgende aanvraagfase wel. Als de deal beklonken is, gaat de overdracht sneller en soepeler. Bij de overdracht wil ik geen ruis op de lijn. Ik heb het liefst dat mijn collega's de klant al kennen."

"Vaak willen klanten dat je betrokken blijft. De vertrouwensband, die je opbouwt, blijft van waarde. Klanten blijven je benaderen. Zeker als er iets aan de hand is. Ik wil me altijd blijven ontwikkelen. Dat is een goede reden om betrokken te blijven."

Hoelang werk je al bij MULTIFIX?

“Ik werk nu 21 jaar bij MULTIFIX. Hiervoor was ik advertentieverkoper en filiaalleider van een copyshop. Arthur en Arno kende ik al langer, maar ik ben wel via een vacature binnengekomen.”

“Ik ben begonnen als verkoper buitendienst. We zijn ooit begonnen met bevestigingsmaterialen, dus daar ben ik gestart. In de loop van de jaren heeft het pakket van MULTIFIX zich ontwikkelt en ik mezelf dus ook. De markt voor bevestigingsmaterialen is een echte vechtmarkt. Gelukkig besloot MULTIFIX vrij snel na mijn komst om het aanbod uit te gaan breiden met de productie van klantspecifieke onderdelen in China.”

“Ik mocht vanaf dat moment ook de producten van de divisie MULTIFIX Special Products gaan verkopen. Een interessante uitbreiding van pakket en marktmogelijkheden! Ik schoof qua gesprekspartner bij de klant op naar de inkoopmanager. Bij uitbesteding gaat het immers om strategische beslissingen. Met de komst van MULTIFIX Assembly is ook assemblage aan het pakket toegevoegd. Daar zit nog veel meer in qua marktmogelijkheden en gespreksinhoud. Nu onze directie de visie en missie als stip op de horizon hebben gezet, voel ik dat ik daar ook deel van uit wil maken.”

Dus het bevalt je goed?

“Mijn gesprekken met klanten worden steeds strategischer en dat vind ik leuk. Orders harken met korting heeft niks met strategie te maken. Het uitbesteden van assemblage is een strategisch probleem. Het geeft een kick als je dat tot een goed eind kunt brengen.”

"We zijn een financieel sterk bedrijf en hebben binnen onze sector de juiste keuzes gemaakt. We zijn nog niet klaar; er komen elke keer nieuwe kansen bij. De ontwikkeling van prijs- naar conceptverkoop maakt het werk voor mij interessant. Ik hou het natuurlijk niet voor niks al zo lang vol bij MULTIFIX. Ik groei mee met het bedrijf.”

Heb je een vraag voor Hein?

Neem dan contact met hem op via onderstaand e-mail adres.