Nieuws - 17 December 2021 Fleur over een toekomst in de techniek.

Fleur Besters is Programma Manager Onderwijs bij 't Kop, de overkoepelende organisatie van Kempentech. Aanleiding voor het oprichten? Jongeren enthousiasmeren voor een toekomst in de techniek. Waarbij duurzaamheid centraal staat en verschillende betrokkenen een aandeel leveren. Erg interessant als je het ons vraagt. Daarom hebben we besloten een samenwerking met Kempentech aan te gaan. We spraken Fleur over hetgeen dat de organisatie doet en vroegen haar, het spreekwoordelijke, hemd van het lijf.

Lees artikel

Fleur, wie ben je?

“Ik ben Fleur Besters en sinds twee jaar werk ik bij ’t Kop. Dit staat beter bekend als het Kempisch ondernemersplatform. KempenTech is hier onderdeel van. Ik ben opgeleid als journalist. Een aantal jaar geleden besloot ik voor mezelf te beginnen. Via mijn zoon kwam ik in de techniek en talentontwikkeling terecht. Uiteindelijk ben ik zo programmamanager onderwijs bij 't Kop geworden. Bedrijven in de Kempen willen graag samenwerken met het onderwijs. Samen zorgen we dat meer jongeren kiezen voor een toekomst in de techniek. Daar zijn enorm veel kansen. We zitten, in de Kempen, op goud. Je kan op verschillende niveaus aan de slag. Binnen een familiebedrijf of een andere organisatie."

Wat doet Kempentech precies?

“Twaalf jaar geleden is Kempentech het leven ingeroepen. Bedrijven hadden de behoefte om samen te werken met onderwijsinstellingen," vertelt Fleur. "Het doel was om een betere aansluiting te creëren tussen het onderwijs en de maakindustrie. Kempentech probeert dit 365 dagen per jaar te doen. We willen het als merk profileren. Kinderen op de basisschool maken al kennis met techniek én de Kempische bedrijven. Op de middelbare school kunnen ze zich hier verder in verdiepen. Daardoor hebben ze een beter beeld van de mogelijkheden, de richtingen die er zijn en de kansen die er liggen."

"KempenTech zorgt dat er duurzame middelen zijn die scholen in kunnen zetten voor de promotie van techniek. Onze leskisten bevatten workshops die we met het bedrijfsleven samenstellen. Kinderen op verschillende scholen krijgen hetzelfde aanbod. We vinden dat heel belangrijk!"

“We bieden de boxen aan op het basis- en voortgezet onderwijs. De thema's sluiten aan op de onderwerpen die op dat moment spelen. Er zijn landelijke leerlijnen. Die volgen we ook. We overleggen met het onderwijs om te bepalen waar de behoefte ligt. Vervolgens gaan we op zoek naar bedrijven die daarbij passen. Organisaties melden zich steeds vaker zelf. Heel leuk om te zien," zegt Fleur met een lach.

Hoelang gaat een workshop mee?

“We hebben voor duurzame materialen gekozen. Het is frustrerend als een docent steeds nieuw lesmateriaal moet gaan verzamelen. Hij of zij moet alles voor handen hebben als er een les gegeven wordt. Voor MULTIFIX hebben we een kist met lego ontwikkeld. Voor scholen zijn dit kostbare materialen. Een kist blijft twee weken bij een school, daarna kan deze omgewisseld worden bij de plaatselijke bibliotheek. Een kist rouleert zo twee á drie jaar. Dat kan omdat het materiaal zo stevig is.”

“De eerste vier leskisten zijn klaar en we werken momenteel aan vijf nieuwe, bij sommige zijn meerdere bedrijven betrokken. We kijken nu met ASML naar de mogelijkheden. Echt onwijs leuk dat zowel grote als kleine bedrijven mee willen werken aan dit concept.”

“Bij Faes hebben ze de verpakkingen ontwikkelt, de praktijkschool van het Pius X heeft geholpen diverse workshops verder te ontwikkelen. Als er iets kapot gaat, helpen ze ook het te repareren. De betrokkenheid is groot en dat was eigenlijk ook ons doel. Iedereen moet zich uitgenodigd voelen om mee te doen. Met MULTIFIX hebben we, voor nu, gekozen voor bestaand lesmateriaal. Jullie spraken wel de wens uit om in de toekomst een eigen workshop te ontwikkelen met een VO-school.”

“Leerlingen gaan iets oefenen wat ze later ook kunnen gaan bekijken. In de MULTIFIX kist zitten materialen waarmee een mini windmolen gemaakt kan worden. Dit is heel herkenbaar voor kinderen omdat ze deze regelmatig in de Nederlandse landschappen terug zien. Soms gaan de kinderen ook echt bij de sponsor naar het product zelf kijken.”

Hoe vinden kinderen het?

“Lenny van den Oetelaar is beleidsadviseur ICT bij Onderwijsstichting Kempenkind, met wie we vanuit Kempentech ook samenwerken. Zij is eigenlijk onze guru. Ze hoort heel veel terug van de kinderen en vind het leuk om te zien hoe enthousiast ze zijn. Het lesmateriaal wordt soms bijna uit haar handen getrokken. Zo graag willen ze aan de slag! Ons doel was dat docenten het echt zelf konden gebruiken zonder dat ze afhankelijk zijn van een techniekcoach. Omdat het zo gebruiksvriendelijk is, kan dat ook. Kinderen maken de meest verrassende dingen. Heel leuk!”

Wat hopen jullie uit de samenwerking met MULTIFIX te halen?

“We willen het personeel van de bedrijven betrekken bij de ontwikkeling van de workshops. Dat is de kracht," antwoord Fleur vastberaden. "Het is een duurzame samenwerking voor de lange termijn. Het MULTIKIDS concept spreekt me heel erg aan. Jullie betrekken jongeren ook en geven ze een aandeel in de beleidsvorming van het bedrijf. Dat is geweldig! Het is ook geen schop hagel. Als je een event organiseert, heb je het waarschijnlijk ook onwijs naar je zin, maar dat is na die dag klaar. De les kisten zijn in principe het hele jaar beschikbaar.”

Heb je een vraag voor

Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mail adres.