Nieuws - 02 March 2022 Productie uitbesteden in China

Arnoud Joosten is Project Manager bij MULTIFXI (lees: sinds mei 2022, vervult hij een nieuwe rol als Cost Engineer bij MULTIFIX). Hij begeleidt onder andere de uitbesteding van productie in China. Hij neemt al het werk van klanten graag uit handen, behalve het design. "Dat moeten ze altijd zelf doen. Wij kunnen hierin wel ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor een product waarvan we de toepassing niet kennen ligt altijd bij de klant zelf. Verder regelen we in principe alles tot het product klaar is."

Lees artikel

"We gaan niet op de stoel van de klant zitten. Als de klant bijvoorbeeld een scharnier door ons wil laten produceren in China, beoordelen wij niet hoeveel tolerantie deze mag hebben. Dat weet de klant zelf het beste."

Hoe helpen jullie klanten met het uitbesteden van de productie in China?

"Als een klant vraagt of we hun product in China kunnen produceren, lopen we eerst een aantal aandachtspunten na. Dit om te bepalen of de aanvraag interessant is om überhaupt in China te laten produceren. Zo checken we bijvoorbeeld de tekeningen. Zijn ze compleet en bevatten ze de juiste informatie? We controleren verder op materiaal, kwaliteitseisen en maakbaarheid. Mocht uit de eerste check blijken dat de productie in China niet mogelijk is of niet rendabel zou zijn, dan zeggen we dat ook eerlijk. Niemand is erbij gebaat om een doodlopende weg in te slaan. Helemaal niet als je later alsnog vast moet stellen dat de productie niet in China opgestart kan worden."

"Als we besluiten om door te gaan, zetten we de klanttekeningen om naar MULTIFIX tekeningen. Dit doen we om verschillende redenen. Ten eerste wordt de naam van de klant niet vermeld. Dat is iets wat veel klanten waarderen! Soms vragen ze er zelfs naar. Verder plaatsen wij alle denkbare opmerkingen die van toepassing zijn voor de productie op de tekening. Hiermee proberen we de foutkans in het productieproces te minimaliseren."

Wat is de rol van de leveranciers in China?

"Het productieproces zelf is in China gelijkwaardig. Ze gebruiken vaak gelijkwaardige machines als in Europa. In veel opzichten zijn ze zelfs vindingrijker bij het zoeken naar praktische oplossingen. We zijn hier in het Westen eigenlijk 'te digitaal'. We zijn het denken in oplossingen vaak verleerd. Chinezen werken 'naar opdracht'. Dat wil zeggen dat als je tekening goed is, het eindproduct ook volgens tekening wordt gemaakt. Chinezen doen wat ze gevraagd wordt. Niet meer en ook niet minder!"

"Als de MULTIFIX tekening gemaakt is, wordt er een offerte aangevraagd bij enkele leveranciers. Deze worden zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit en prijs. De uiteindelijke offerte wordt door onze verkopers bij de klant aangeboden. Bij een positieve beoordeling van de klant starten we met het produceren van een aantal samples. De samples worden geproduceerd volgens het productieproces. Dat proces wordt ook gevolgd tijdens de latere massa productie. Dat vinden we bij MULTIFIX belangrijk. Op deze manier kunnen we de klant laten zien hoe de producten er later echt uit komen te zien."

"Als de klant samples accepteert en goedkeurt, worden de producten in massaproductie genomen. Deze eerste productie wordt gecontroleerd en begeleid door onze kwaliteitsmensen van MULTIFIX Shanghai en Bergeijk. Bij opvolgende productieorders wordt volgens een beschreven procedure een controle door de collega's in Shanghai gedaan."

Hoe weet je in Nederland of de productie daar goed is?

"De kwaliteitsdienst in Shanghai stuurt een meetrapport naar Nederland. Dit wordt gecontroleerd door onze kwaliteitsmedewerker in Bergeijk. Als we vragen of opmerkingen hebben dienen deze eerst opgelost te worden voordat de productie 'vrijgegeven' wordt voor transport naar Nederland. Bij aankomst in Nederland wordt er steekproefsgewijs een extra controle op de inkomende goederen gedaan. Uiteindelijk hebben dus alle door MULTIFIX geleverde producten minimaal twee, maar vaak ook drie, controlepunten doorlopen voordat deze richting de klant worden gestuurd."

Wil je meer weten over de productie in China? Of heb je een vraag?

Neem dan contact met hem op via onderstaand e-mail adres.