Stage Communicatie / HR: ‘Employer Branding’

Multifix wil het aantrekken van nieuwe medewerkers makkelijker maken middels een ‘Employer Branding Plan’. De afdelingen HR en Marketing zullen samen optrekken bij de begeleiding van een stagiair (HR of Communicatie, meewerk of afstudeerstage) die aan de hand van een interne en externe analyse een advies formuleert. Dat advies wordt uitgewerkt in concrete communicatieproducten zoals een standaard vacaturetekst.

Doelstelling

De hoofddoelstelling is als volgt te formuleren: Een advies voor een Employer Branding strategie, gebaseerd op een uitgebreide interne en externe analyse en uitgewerkt in concrete arbeidsmarktcommunicatie.

Deze hoofddoelstelling valt uiteen in de volgende deeldoelstellingen:

  • Het uitvoeren van een interne analyse (aan de hand van het 7S-model) m.b.t. kernwaarden en de huidige arbeidsmarktcommunicatie
  • Het uitvoeren van een externe analyse van de arbeidsmarkt van Multifix, bijvoorbeeld in de vorm van een analyse van de ‘candidate journey’ van enkele ‘candidate persona’s’.
  • Het confronteren van de interne en externe analyse, en het formuleren van een algemene ‘employer branding’-strategie op basis van deze confrontatie.
  • Het uitwerken van deze strategie in operationele arbeidsmarktcommunicatie per ‘candidate persona’, bijvoorbeeld een concept-vacaturetekst en de content op de ‘werken bij’-sectie op de website van Multifix.

Planning

De planning voor deze stage is als volgt:

  • Februari: Desk Research
  • Maart: Desk Research, expert interviews
  • April: Expert interviews, interne interviews
  • Mei: Externe interviews, analyse
  • Juni: Rapportage

Heb je interesse (of vragen)? Neem contact op met Susanne Janssen via marketing@multifix.nl .