Techniek

Producten volgens klantspecificatie worden door MULTIFIX met de grootst mogelijke zorg behandeld, van offerte traject tot levering bij u. Na complete voorbereiding neemt MULTIFIX het benodigde artikel in productie, geheel volgens specificaties, en blijft steeds in contact met de klant. Bij een aantal streng geselecteerde toeleveranciers in China kunnen we op grote schaal producten maken die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. Deze toeleveranciers worden door onze eigen organisatie ge-audit om zodoende het kwaliteitssysteem vast te stellen en te borgen. Door middel van een sample-traject wordt ervoor gezorgd dat u als klant ook daadwerkelijk krijgt wat u verwacht.

Bij de uiteindelijke serie-levering wordt er van elke productie-batch een uitgebreide controle gedaan op maatvoeringen, functionele testen en oppervlaktebehandelingen.

Tevens zijn wij in de gelegenheid om in ons eigen laboratorium bepaalde mechanische of klimatologische testen (waarbij onder andere een zout sproei test) zelf uit te voeren indien hier vanuit de klant behoefte naar is.

Aanpak

Naast een breed pakket standaard bevestigingsmaterialen is MULTIFIX al ruim 10 jaar gespecialiseerd in maatwerkproducten.

Een product volgens klantspecificatie wordt door MULTIFIX met de grootst mogelijke zorg behandeld, van offerte tot levering bij de klant. Bij deze specifieke artikelen neemt een project manager van MULTIFIX de begeleiding op zich van ontwerp en ontwikkeling tot maakbaarheid en kwaliteitsbeheersing. Na complete voorbereiding neemt MULTIFIX het benodigde artikel in productie, geheel volgens specificaties, en blijft steeds in contact met de klant.

In onze eigen productiefaciliteit MULTIFIX Shanghai, maar ook bij een aantal streng geselecteerde toeleveranciers in China, kunnen we op grote schaal producten maken die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.

Deze toeleveranciers worden door onze eigen organisatie geaudit, om zodoende het kwaliteitssysteem vast te stellen en te borgen.

Het spectrum van deze producten is zeer divers en bestaat o.a. uit draai- en freesdelen, plaatwerk en/of constructiedelen, extrusies en (spuit)gietproducten uit metaal of kunststof, en samengestelde producten.

In de aanloop- en samplefase van een project worden alle vooraf vastgelegde specificaties en eisen rechtstreeks door de betreffende Project Manager met de leverancier(s) besproken.

Verder zorgen we er door middel van video-conferencing en persoonlijke bezoeken aan onze leveranciers voor dat de communicatie kort en direct wordt gehouden .

Pas na vrijgave van samples door de klant wordt productie opgestart.

Na levering van goederen bij onze Chinese vestiging worden deze door onze eigen kwaliteitsafdeling op maatvoering en functionaliteit gecontroleerd.

In ons geoutilleerde meetkamer/laboratorium kunnen we o.a. de volgende testen uitvoeren: zout-sproei test, sterkte-test, chemische analyse en vanzelfsprekend maat-technische en functionele controle.

Al deze metingen en testen worden duidelijk en overzichtelijk in SIF-documenten (Sample Inspection Form) gerapporteerd, die te allen tijde vrij opvraagbaar zijn.

In onze vestiging in Bergeijk wordt een allerlaatste kwaliteitscheck uitgevoerd, alvorens de goederen worden uitgeleverd aan onze klanten.

Jarenlange, goed onderhouden relaties met klanten zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Dat is nu precies waarnaar wij op zoek zijn.

En daarom is MULTIFIX ook voor klantspecifieke producten uw partner in parts.

Meer informatie?

Meer informatie?

Neem contact op met Arno Heesters Telefoon: +31 (0) 497 - 552929 E-mail: arno.heesters@multifix.nl
Meer informatie?