Reshoring in de praktijk: Wat is reshoring en hoe werkt het?

Reshoring in de praktijk: Wat is reshoring en hoe werkt het?

“In de jaren ’70 begonnen bedrijven met offshoring. Dit is het verplaatsen van de productie en dienstverlening naar lage lonenlanden. Hierbij kun je denken aan China en India. De productie van MULTIFIX vind al jaren plaats in China. We merken dat klanten de laatste jaren meer behoefte hebben aan reshoring. Daarbij komt de productie weer terug.”

Edwin van Diessen is Inkoopmanager bij MULTIFIX. Hij ziet steeds meer vraag naar reshoring. Klanten willen dat de productie weer terugkomt naar Nederland of Europa. “Een tussenvorm is nearshoring. Hierbij komt de productie niet terug naar het land van oorsprong. Het word verplaatst naar een land dichterbij met lagere lonen. Bijvoorbeeld naar Turkije of een ander land in Oost-Europa. Je hebt dan een snelheidsvoordeel! Daarnaast produceer je ook tegen lagere kosten.”

Welke bedrijven willen het? En waarom?

“Het gebeurt met name door de industrie en ICT. In deze sectoren vond destijds veel offshoring plaats vanwege de relatief hoge loonkosten. In de loop der jaren zijn de populairste offshore landen ook veranderd. De kosten en de levensstandaard liggen daar nu hoger. Daardoor is het gat kleiner.”

“Het belangrijkste argument voor reshoring zijn de stijgende loonkosten in de lagelonenlanden. Ook de politieke spanningen tussen China en de VS spelen een grote rol. Naast duurzaamheid natuurlijk. Teveel transport is niet goed voor het milieu.”

“Bovendien spelen doorlooptijden en kwaliteitsrisico’s een steeds grotere rol in de beslissingen van inkopers. Veel overheden gaven bedrijven subsidies voor reshoring of voerden speciale importbelastingen in. Hierdoor werden producten uit China en India duurder.”

Hoe gaat reshoring in de praktijk?

“Een Nederlandse producent van autostoelen die jaren geleden de productie naar China heeft verplaatst voor de lage lonen en dat nu terughaalt naar Nederland doet aan reshoring.”

“MULTIFIX is vaak de brug tussen offshoring en reshoring. Als we klanten helpen met reshoring kunnen we hun ‘time-to-market’ korter maken. We dichten het supply-gat met voorraden en hoge kwaliteitsnormen. Producten die goed en goedkoop in een lagelonenland gemaakt kunnen worden, blijven vaak daar. Zodra het ingewikkeld wordt, denk je aan reshoring of nearshoring. Wij brengen bijvoorbeeld de productie van kabelbomen in Oost-Europa onder.”

Wanneer vragen klanten om reshoring?

“Vaak vragen klanten om reshoring als ze een boost in hun productie nodig hebben. Deze extra productie wordt dan vaak in de directe omgeving uitbesteed vanwege de hoge snelheid. Een deel wordt dan bijvoorbeeld in China geproduceerd. De rest in Nederland. Vanuit MULTIFIX waarborgen we de kwaliteit. We kennen de producenten in Nederland. Ook voeren we dezelfde kwaliteitscontroles uit als in China. Op die manier kunnen we garanderen dat de klant er niets van merkt.”

“Als wij de ‘supply chain’ van een klant overnemen, besteden we delen uit in China en Oost-Europa. We hebben de flexibiliteit om de productie wereldwijd onder te brengen. Hierdoor kunnen we bij problemen snel schakelen. De noodzaak van reshoring kunnen we dan teniet doet. Het gaat de klant om een gezonde nachtrust en die kunnen we met onze ervaring goed bieden.”

Klik hier voor meer informatie over onze mogelijkheden op het gebied van offshoring en reshoring.