Logistiek

Bij MULTIFIX geven we een extra dimensie aan de term logistiek. Om u te verzekeren van een efficiënte bevoorrading biedt MULTIFIX diverse mogelijkheden op het gebied van logistieke ondersteuning. Zo kunt u door plaatsing van een aanvulsysteem uw voorraadniveau verlagen én tevens de garantie hebben van een onbezorgde productie/montagelijn. Ook bieden we extra service met betrekking tot etiketteren of assembleren van sets. Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis van de markt verzorgen we een efficiënte ketenregie voor zowel fasteners als metaal componenten.

Aanvulsysteem

Bij MULTIFIX BV geven we een extra dimensie aan de term logistiek. We beheersen niet alleen onze eigen processen, maar willen ook de processen van onze afnemers vergemakkelijken. Dit wordt bewerkstelligd door bijvoorbeeld een aanvulsysteem of extra service met be – trekking tot etiketteren of assembleren van bijvoorbeeld sets.

Een aanvulsysteem is een eenvoudig bestelsysteem waarbij men de bestelgrootte constant houdt en de bestelfrequentie varieert. De voorraad is per artikel verdeeld over twee bakken. De eerste bak is de grijpvoorraad en de tweede reservevoorraad. Wanneer de voorraad onder een vastgesteld minimum komt, het re-order point, wordt er een bestelling geplaatst. Door een aanvulsysteem te implementeren bent u verzekerd dat u nooit misgrijpt op het gebied van metalen componenten.

Wij bieden u een maatwerkoplossing binnen ons segment waarbij voorraadbeheersing het sleutelwoord is. MULTIFIX ontzorgt uw bestelproces evenals eventuele additionele dienstverlening op logistiek gebied.

Met een aanvulsysteem heeft u een verlaging van uw voorraadniveau én de garantie van een onbezorgde pro-ductie/montagelijn. Het loont dus de moeite om uw eigen logistiek tegen het licht te houden. De besparing kan oplopen tot wel 70%.

MULTIFIX BV heeft altijd een buffervoorraad voor u. Mocht het afnamepatroon stijgen, bent u nog steeds verzekerd van de gewenste voorraad.

De verschillende mogelijkheden voor een aanvulsysteem worden samen met u besproken, waarbij Multi-Fix een advies voor het juiste systeem uitbrengt. Welk systeem het meest geschikt is voor u is mede afhankelijk van uw wensen, werkwijze en structuur.

Voordelen voor u

Inkoopkosten
Uw afdeling inkoop wordt niet meer belast om de inkoopbehoeften vast te stellen en het daadwerkelijk versturen van de inkooporder voor de bevestigingsmaterialen.

Administratiekosten
Uw afdeling administratie zal niet meer worden belast met “losse” facturen van enkele regels. De factuur welke u ontvangt is van een volledige aanvulling. De vooraf bepaalde periodiek wordt tevens aangehouden als factuurdatum.

Beheerskosten
Het rapporteren en bepalen van de juiste voorraden per artikel van de verbruikte artikelen is vaak een tijdrovende zaak. Met de overgang naar een aanvulsysteem is dit verleden tijd. Per gewenste of vooraf bepaalde periodiek zullen we uw verbruik rapporteren.

Interne distributiekosten
Door een aanvulsysteem te implementeren, bent u verzekerd dat u nooit misgrijpt op het gebied van metalen componenten. Elke productie/montagelijn of desgewenst werkplek kan worden voorzien van de juiste materialen. Hiermee wordt het intern heen en weer brengen en halen van de materialen weggenomen. Elk product heeft een vooraf bepaalde vaste plek in uw logistiek. Personeel verliest derhalve ook geen tijd met zoeken of halen van de goederen en zal efficiënter werken.

Voorraadkosten
Uw voorraadniveau wordt verlaagd, alsmede uw opslagkosten. De voorraad wordt voortdurend bijgesteld en dat heeft als gevolg dat er nooit teveel ligt van een bepaald artikel.

Verpakkingskosten
Uw afvalstroom heeft niet meer te maken met verpakking– of opvulmaterialen. De bevestigingsmaterialen worden in duurzame kunststof bakken gewisseld.

Logistieke kosten
De leveringen die plaats vinden ten behoeve van het aanvulsysteem worden franco huis geleverd. De zendingen die besteld zijn op overige of projectbasis worden zoveel mogelijk gecombineerd met de levering van het aanvulsysteem.

Rust aan uw productie/montage lijn
Het Multifix aanvulsysteem garandeert dat u altijd de juiste materialen op de juiste locatie heeft liggen. Hiermee kan uw productie en/of montagelijn ongestoord te werk gaan, zonder risico te lopen dat er producten niet zijn.

Product ketenbeheer

Indien wenselijk kunnen wij als partner van u, de keten van het product volledig beheersbaar en gecontroleerd vullen. Processen worden op elkaar afgestemd, zodat u als afnemer altijd over het bestelde product op het juiste moment met de gevraagde aantallen kunt beschikken.

Door volledig het proces op te volgen, kan MULTIFIX u tevens voorzien van rapportages, zodat u als afnemer ook het verbruik kan evalueren en wellicht bijstellen.

Uw forecasting wordt vergemakkelijkt. MULTIFIX BV rapporteert afwijkende afnames, zodat u een accurater toekomstig afnamepatroon kunt vaststellen.

Wij bieden u een maatwerkoplossing binnen ons segment, waarbij voorraadbeheersing het sleutelwoord is.

MULTIFIX BV ontzorgt uw bestelproces, evenals eventuele additionele dienstverlening op logistiek gebied.

Extra service

Ook met betrekking tot extra service naar wellicht uw klanten, kunnen we veel voor u betekenen. Dit kan door het samenstellen van een aantal producten tot een set of kit, of wellicht door het toepassen van specifieke etiketten op de door u bestelde goederen. Kortom, uw wens is onze uitdaging.

Een bekende uitspraak is dan ook “wat aandacht krijgt, groeit”. Door voldoende aandacht te schenken aan logistiek zowel intern als extern, worden onze klanten in staat gesteld om samen met ons verder te kunnen groeien.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

www.multifixgroup.com

Meer informatie?

Meer informatie?

Neem contant op met Arno Heesters Telefoon: +31 (0) 497 - 552929 E-mail: arno.heesters@multifix.nl
Meer informatie?